სერვერის ადმინების საყურადღებოდ!! გთხოვთ სერვერის config.cfg-ში შეავსოთ "hostname" და "map" გრაფები, რათა საიტზე თქვენი სერვერი გამოჩნდეს სრულყოფილად...

SAMP Server Monitoring
დაამატეთ თქვენი სერვერი აქ!THIS AREA ALLOWS YOU TO TEST AND THEN ADD ONLINE GAME SERVERS TO THE LIST

Type:
Address:
Connection Port:
Query Port: